Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

12/6/2023: ĐGTS Cho thuê mặt bằng căn tin và bãi giữ xe của TT Giáo dục TX AG

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Thái Học, P Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, An Giang.

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang.

Địa chỉ: Số 394 Lý Thái Tổ, P. Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

1. Tài sản đấu giá: 

1.1   Cho thuê Mặt bằng Căn tin tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang toạ lạc tại Số 394 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. Diện tích: 168m2. Thời gian thuê 01 năm (12 tháng), tính từ ngày ký Hợp đồng khai thác.

1.2   Cho thuê Mặt bằng Bãi giữ xe tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang toạ lạc tại Số 394 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang. Diện tích: 500m2. Thời gian thuê 01 năm (12 tháng), tính từ ngày ký Hợp đồng khai thác.

* Điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá

+ Mặt bằng Căn tin

(1)      Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

(2)      Thực hiện và sử dụng đúng mặt bằng được giao vào mục đích kinh doanh đã trúng đấu giá không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào. 

(3)      Nộp tiền đặt cọc bảo đảm thực hiện hợp đồng khi ký hợp đồng bằng 20% tổng giá trị hợp đồng cho thuê.

(4)      Người có tài sản không giảm tiền thuê mặt bằng cho người trúng đấu giá với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa).

(5)      Phải giữ gìn, bảo quản tài sản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên giao, nếu mất mát, hư hỏng phải bồi hoàn bằng hiện vật.

(6)      Chỉ kinh doanh các mặt hàng được cho phép. Tuyệt đối không kinh doanh các mặt hàng quốc cấm, thuốc lá cũng như các mặt hàng không thuộc phạm vi kinh doanh.

(7)      Cơ sở phải có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm.

(8)      Giá kinh doanh các mặt hàng không cao hơn 10% giá bán lẻ trên thị trường địa bàn TP.Long Xuyên - An Giang.

(9)      Thực hiện công khai biểu giá tại nơi dễ thấy, dễ nhìn.

(10)  Nhân viên phục vụ có thái độ lịch sự trong giao tiếp và qua lớp tập huấn về giao tiếp, đồng bộ về trang phục, được khám sức khỏe định kỳ theo quy định.

(11)  Đảm bảo vệ sinh trong khu vực thuê, vệ sinh hằng ngày và ngay khi có phát sinh rác thải.

(12)  Có phương tiện Phòng cháy chữa cháy.

(13)  Các thiết bị điện, nước, đèn, quạt… khi sử dụng người trúng đấu giá có trách nhiệm tự sửa chữa, thay thế (nếu bị hư).

(14)  Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự trang bị công cụ dụng cụ có liên quan để kinh doanh. Không được phép sử dụng mặt bằng được thuê cho thuê lại vào mục đích khác.

(15)  Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá phải tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng (thiết bị phải chuyên dùng và qua kiểm nghiệm); căn cứ vào tiền điện, nước phát sinh hàng tháng mà người trúng đấu giá nộp cho Trung tâm theo giá thu của Công ty điện lực và Công ty cấp nước cung cấp vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại Phòng Tài chính Kế toán.

(16)  Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có).

(17)  Thực hiện việc nộp tiền thuê cho Trung tâm theo đúng quy định.

(18)  Trung tâm Giáo dục thường xuyên không giải quyết miễm giảm tiền thuê cho người trúng đấu giá trong những ngày nghỉ lễ, tết.

(19)  Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với Trung tâm Giáo dục thường xuyên xin sữa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm.

(20)  Nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác của Trung tâm tại vị trí thuê, người trúng đấu giá có trách nhiệm bảo quản sử dụng tốt, đồng thời chịu trách nhiệm vật chất về những hư hỏng, thất thoát do quản lý sử dụng không tốt.

(21)  Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; Trung tâm Giáo dục thường xuyên sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 03 (có 03 biên bản), Trung tâm Giáo dục thường xuyên thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

(22)  Đối với trường hợp đến thời hạn nộp tiền thuê mà người trúng đấu giá không nộp tiền đúng quy định (Quy định nộp từ ngày 20 đến ngày 25 dương lịch của tháng đang thuê).

(23)  Trung tâm Giáo dục thường xuyên thu lại tài sản và tổ chức đấu giá lại nếu nộp trễ sau 10 ngày so với thời gian quy định và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo hợp đồng bị tịch thu, nếu thiếu người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền thêm./.

+ Mặt bằng giữ xe

(1)      Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

(2)      Thực hiện và sử dụng đúng mặt bằng được giao vào mục đích kinh doanh đã trúng đấu giá không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào khác. 

(3)      Nộp tiền đặt cọc bảo đảm thực hiện hợp đồng khi ký hợp đồng bằng 20% tổng giá trị hợp đồng cho thuê.

(4)      Người có tài sản không giảm tiền thuê mặt bằng cho người trúng đấu giá với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa).

(5)      Phải giữ gìn, bảo quản tài sản của Trung tâm Giáo dục thường xuyên giao, nếu mất mát, hư hỏng phải bồi hoàn bằng hiện vật.

(6)      Bố trí, sắp xếp xe ngay ngắn, trật tự, đảm bảo mỹ quan, thông thoáng và đúng nơi quy định của Trung tâm GDTX.

(7)      Giá giữ xe: Cam kết thực hiện thu phí giữ xe theo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang, bảng giá được niêm yết tại khu vực giữ xe. Trong thời gian thực hiện hợp đồng, nếu Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quy định giá giữ xe mới thì điều chỉnh lại giá thuê bãi giữ xe hai bánh với người thuê theo tỷ lệ mức tăng, giảm giá giữ xe mới.

(8)      Không thu phí giữ xe đối với xe nhân viên, khách đến làm việc và liên hệ công tác.

(9)      Người giữ xe chịu trách nhiệm bồi thường toàn bộ và tự giải quyết thỏa đáng với người mất xe, mất tài sản. Bên cho thuê không chịu trách nhiệm về việc bồi thường này và không có trách nhiệm giải quyết các thắc mắc, khiếu nại, khiếu kiện.

(10)  Thực hiện công khai biểu giá tại nơi dễ thấy, dễ nhìn.

(11)  Đảm bảo giữ vệ sinh khu vực thuê.

(12)  Tự trang bị phương tiện, trang thiết bị Phòng cháy chữa cháy theo quy định.

(13)  Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với bên cho thuê xin sửa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê.

(14)  Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá phải tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng (thiết bị phải chuyên dùng và qua kiểm nghiệm); căn cứ vào tiền điện, nước phát sinh hàng tháng mà người trúng đấu giá nộp cho Trung tâm theo giá thu của Công ty điện lực và Công ty cấp nước cung cấp vào đầu tháng sau liền kề cuối tháng tại bộ phận Tài vụ.

(15)  Thực hiện nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có).

(16)  Thực hiện việc nộp tiền thuê cho Trung tâm theo đúng quy định.

(17)  Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang không giải quyết miễn giảm tiền thuê cho người trúng đấu giá trong những ngày nghỉ lễ, tết.

(18)  Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với Trung tâm Giáo dục thường xuyên xin sữa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của Giám đốc Trung tâm.

(19)  Nhà cửa, vật kiến trúc và các tài sản khác của Trung tâm tại vị trí thuê, người trúng đấu giá có trách nhiệm bảo quản sử dụng tốt, đồng thời chịu trách nhiệm vật chất về những hư hỏng, thất thoát do quản lý sử dụng không tốt.

(20)  Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; Trung tâm Giáo dục thường xuyên sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 03 (có 03 biên bản), Trung tâm Giáo dục thường xuyên thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

(21)  Đối với trường hợp đến thời hạn nộp tiền thuê mà người trúng đấu giá không nộp tiền đúng quy định (Quy định nộp từ ngày 20 đến ngày 25 dương lịch của tháng đang thuê):

(22)  Trung tâm Giáo dục thường xuyên thu lại tài sản và tổ chức đấu giá lại nếu nộp trễ sau 10 ngày so với thời gian quy định và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo hợp đồng bị tịch thu, nếu thiếu người trúng đấu giá có trách nhiệm nộp tiền thêm.

2. Giá khởi điểm:

    Cho thuê Mặt bằng Căn tin. Giá khởi điểm cho cả thời gian thuê: 172.000.000đồng (Một trăm bảy mươi hai triệu đồng).

    Cho thuê Mặt bằng Bãi giữ xe. Giá khởi điểm cho cả thời gian thuê: 300.000.000đồng (Ba trăm triệu đồng).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 01 và 02/06/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và nơi tài sản toạ lạc tại Số 394 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Xuyên, TP. Long Xuyên, An Giang.

4. Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 09/6/2023.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

2

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

- Tiền đặt trước:

+ Mặt bằng căn tin: 34.400.000đồng (Ba mươi bốn triệu, bốn trăm ngàn đồng).

+ Mặt bằng giữ xe: 60.000.000đồng (Sáu mươi triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:


- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 09/6/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá:

- Mặt bằng căn tin: Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút, ngày 12/6/2023.

- Mặt bằng giữ xe: Bắt đầu lúc 09 giờ 45 phút, ngày 12/6/2023.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./.


Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang