Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

02/6/2023: ĐGTS Cho thuê Sân Tennis, TT VH–TT & Truyền thanh H.CP

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú.

Địa chỉ: số 27A Lý Nhân Tông, K.Vĩnh Phúc, TT.Cái Dầu, H.Châu Phú, An Giang.

1. Tài sản đấu giá:

STT

Tên tài sản đấu giá

Số lượng

Chất lượng

Giá khởi điểm cho cả thời gian thuê (đồng)

Tiền đặt trước

1

Cho thuê Sân Tennis:

- Vị trí: khóm Vĩnh Phúc, TT.Cái Dầu, Châu Phú, An Giang (KĐT Sao Mai).

- Diện tích: 1.387,56 m2.

- Thời hạn cho thuê: 5 năm (60 tháng) tính từ ngày ký hợp đồng cho thuê.

01

đqsd

264.000.000

15.000.000

ü Điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá Sân Tennis.

(1). Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

(2). Trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá người trúng đấu giá phải đến thương thảo ký hợp đồng với người có tài sản. Với bất kỳ lý do nào không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì người trúng đấu giá được coi là từ chối thuê tài sản khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc không được trả lại, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, các nội dung như sau:

- Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp thống nhất giữa hồ sơ yêu cầu đấu giá và hồ sơ đề xuất;

 

- Thương thảo về những nội dung cần thiết khác;

- Trường hợp thương thảo không thành công, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền thanh huyện Châu Phú và Người trúng đấu giá thoả thuận hủy kết quả đấu giá theo quy định tại Điều 72 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

         (3). Người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm khảo sát hiện trạng thực tế tài sản đấu giá; người trúng đấu giá chi trả tất cả các chí phí liên quan đến việc tiến hành đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất để khai thác mặt bằng theo đúng mục đích quy định và đảm bảo an toàn khi khai thác. Bàn giao lại cơ sở vật chất đã đầu tư cho người có tài sản sau khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng.

(4). Người trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền đặt cọc bảo đảm thực hiện Hợp đồng. Phần tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và được chuyển vào tài khoản của người có tài sản hoặc trả lại sau đã nộp tiền đặt cọc theo yêu cầu của người có tài sản.

(5). Không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

(6). Sử dụng mặt bằng đúng mục đích cho thuê vào mục đích kinh doanh Sân tennis:

+ Chịu trách nhiệm giải quyết, bồi thường (nếu có) các trường hợp xảy ra mất mát, hư hỏng.

+ Giao sân cho Trung tâm Văn hoá – Thể thao và Truyền thanh sử dụng trong thời gian tổ chức các hoạt động thi đấu khi có Kế hoạch tổ chức thể thao được UBND huyện duyệt.

+ Sân tennis phải có bảng niêm yết giá cả, giá trên phải được Trung tâm văn hóa – Thể thao và Truyền thanh chấp thuận trước mỗi kỳ 6 tháng.

+ Không được phép bán rượu, bia, thuốc lá, chất cấm khác, không lắp đặt hệ thống âm thanh, tổ chức karaoke, mátxa...

+ Thanh toán tiền điện, nước phát sinh hàng tháng. Đồng thời chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí theo quy định pháp luật có liên quan.

+ Ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng tương đương hai tháng tiền thuê mặt bằng sân tennis.

(7). Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với người có tài sản xin sửa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê.

(8). Việc sử dụng điện, nước: Người trúng đấu giá phải tự lắp đặt điện kế và đồng hồ nước riêng (thiết bị phải chuyên dùng và qua kiểm nghiệm); căn cứ vào tiền điện, nước phát sinh hàng tháng mà người trúng đấu giá nộp cho người có tài sản vào đầu tháng sau liền kề.

(9). Chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

(10). Bên cho thuê không giảm tiền thuê với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa hoặc các trường hợp các theo yêu cầu của cơ quan chức năng).

 

(11). Trong thời hạn khai thác tài sản thuê, bên thuê phải bảo quản, bảo dưỡng tài sản thuê và trang thiết bị kèm theo bằng chi phí của mình; nếu bên thuê làm mất, hư hỏng hoặc làm mất giá trị, giảm sút giá trị tài sản thuê thì phải bồi thường thiệt hại.

(12). Thực hiện việc nộp tiền thuê (theo thỏa thuận tại Hợp đồng thuê) và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có). Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nộp tiền thuê mà không nộp tiền thuê theo quy định. Bên cho thuê sẽ thu lại tài sản và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng bị tịch thu. Tài sản cho thuê sẽ được tổ chức đấu giá lại theo quy định.

(13). Người trúng đấu giá nộp tiền trúng đấu giá chia đều theo từng năm (tối đa 05 năm). Khi nào ủy ban nhân dân huyện thực hiện các dự án đầu tư cần thu hồi phần đất liên quan trên trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực thì bên cho thuê thông báo cho bên trúng thầu trước 60 ngày để tiến hành thanh lý hợp đồng trước hạn và thu hồi phần đất trên.

Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; Bên cho thuê sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 02 (có 02 biên bản), Bên cho thuê thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 25 và 26/5/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và tại nơi tài sản tọa lạc: khóm Vĩnh Phúc, TT.Cái Dầu, Châu Phú, An Giang (Khu chức năng văn hóa).

3. Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giánhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 30/5/2023.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp, mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 30/5/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

6. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 08 giờ 15 phút, ngày 02/6/2023.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

7. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang