Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

02/6/2023 ĐGTS Cho thuê mặt bằng tại Cư xá Lữ Gia Q11, Tp HCM, Nhà khách Thắng Lợi

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang

- Người có tài sản đấu giá: Nhà khách Thắng Lợi

Địa chỉ: Số 10, Lê Hồng Phong, phường Mỹ Bình, TP Long Xuyên, An Giang.

1. Tài sản đấu giá: 

Cho thuê mặt bằng Nhà số 6/19 Cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

- Hiện trạng: Nhà cấp III, 2 tầng.

- Diện tích: 220,81 m2.

- Chất lượng: Đã qua sử dụng.

- Thời gian thuê 60 tháng tính từ ngày ký hợp đồng cho thuê.

- Mục đích sử dụng: Làm cơ sở kinh doanh.

- Thời hạn cho thuê được tính ổn định 03 năm (36 tháng), sau đó tăng giá 10% cho mỗi năm tiếp theo.

- Đơn giá khởi điểm của tài sản: 70.000.000 đồng/tháng.

* Điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá

(1). Tổ chức có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

(2). Trong 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc cuộc đấu giá người trúng đấu giá phải đến thương thảo ký hợp đồng với người có tài sản. Với bất kỳ lý do nào không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì người trúng đấu giá được coi là từ chối thuê tài sản khoản tiền đặt trước chuyển thành tiền đặt cọc không được trả lại, trừ khi các bên có thỏa thuận khác, nội dung thương thảo Hợp đồng gồm:

- Nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện hợp đồng khi ký hợp đồng bằng 10% tổng giá trị hợp đồng cho thuê 24 tháng;

- Thương thảo về những nội dung chưa đủ chi tiết, chưa rõ hoặc chưa phù hợp thống nhất giữa hồ sơ yêu cầu đấu giá và hồ sơ đề xuất;

- Thương thảo về những nội dung cần thiết khác;

- Trường hợp thương thảo không thành công, Nhà khách Thắng Lợi và Người trúng đấu giá thoả thuận hủy kết quả đấu giá theo quy định tại Điều 72 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: người trúng đấu giá có thể chọn một trong hai cách sau:

+ Gửi vào tài khoản: 70110000057388; tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển BIDV - Chi nhánh An Giang; với nội dung: Nộp tiền bảo đảm thực hiện hợp đồng thuê tài sản: “Cho thuê mặt bằng nhà”.

+ Gửi bằng thư bảo lãnh của ngân hàng, tổ chức tài chính hoạt động hợp pháp phát hành (Người ký thư bảo đảm dự đấu giá phải là người đại diện theo pháp luật của Ngân hàng, tổ chức tài chính hay người được ủy quyền phải kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ  để chứng minh tư cách hợp lệ của người được ủy quyền).

(3). Người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá có trách nhiệm khảo sát hiện trạng thực tế tài sản đấu giá; người trúng đấu giá chi trả tất cả các chí phí liên quan đến việc tiến hành đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất để khai thác mặt bằng theo đúng mục đích quy định và đảm bảo an toàn khi khai thác. Bàn giao lại cơ sở vật chất đã đầu tư cho người có tài sản sau khi kết thúc thời hạn thuê theo hợp đồng.

(4). Người trúng đấu giá phải thực hiện việc nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện Hợp đồng. Phần tiền đặt trước được chuyển thành tiền đặt cọc và được chuyển vào tài khoản của người có tài sản hoặc trả lại sau đã nộp tiền ký quỹ theo yêu cầu của người có tài sản.

(5). Không được chuyển nhượng hợp đồng này cho bất kỳ bên thứ 3 nào.

(6). Sử dụng mặt bằng đúng mục đích cho thuê vào mục đích kinh doanh:

+ Chịu trách nhiệm về mọi hoạt động sản xuất kinh doanh theo đúng pháp luật hiện hành: có giấy phép đăng ký kinh doanh, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, không kinh doanh hàng cấm, hàng lậu hoặc tổ chức các hoạt động vi phạm pháp luật trong căn nhà thuê...

+ Thanh toán tiền thuê nhà đúng thời hạn.

+ Thanh toán các khoản chi phí phát sinh trong quá trình sử dụng căn nhà (ngoài tiền thuê mặt bằng) như: tiền điện, nước, điện thoại, vệ sinh môi trường...

+ Sử dụng nhà đúng mục đích thuê, bảo quản giữ gìn tài sản, được phép sửa chữa những hư hỏng nhỏ để sử dụng căn nhà được tốt.

+ Khi có yêu cầu về sửa chữa lớn người trúng đấu giá phải liên hệ với bên cho thuê xin sửa chữa, không tự ý sửa chữa hoặc bổ sung thêm các hạng mục công trình nếu không có sự đồng ý của bên cho thuê.

+ Chịu trách nhiệm nộp thuế, phí, lệ phí có liên quan theo quy định pháp luật hiện hành.

+ Bên cho thuê không giảm tiền thuê với bất cứ lý do nào (ngoại trừ thiên tai, địch họa), trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

+ Thực hiện việc nộp tiền thuê (theo thỏa thuận tại Hợp đồng thuê) và nghĩa vụ thuế đối với Nhà nước (nếu có). Trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nộp tiền thuê mà không nộp tiền thuê theo quy định. Bên cho thuê sẽ thu lại tài sản và thông báo chấm dứt hợp đồng cho thuê trước thời hạn, số tiền đảm bảo thực hiện hợp đồng bị tịch thu. Tài sản cho thuê sẽ được tổ chức đấu giá lại theo quy định.

+ Trong thời gian thực hiện hợp đồng, người trúng đấu giá vi phạm các khoản theo quy định tại trách nhiệm của người trúng đấu giá; Bên cho thuê sẽ lập biên bản nhắc nhở; khi vi phạm đến lần thứ 02 (có 02 biên bản), Bên cho thuê thông báo chấm dứt hợp đồng thuê trước thời hạn với người trúng đấu giá.

2. Giá khởi điểm:

- Giá khởi điểm cho thuê tài sản (36 tháng): 70.000.000 đồng/tháng x 36 tháng = 2.520.000.000đồng (Hai tỷ, năm trăm hai mươi triệu đồng).

- Giá cho thuê được tính ổn định 03 năm (36 tháng), sau đó tăng giá 10% cho mỗi năm tiếp theo.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 24 và 25/05/2023 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và tại Nhà số 6/19 Cư xá Lữ Gia, phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 30/5/2023.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính ban hành, cụ thể:

TT

Giá khởi điểm của tài sản

Mức thu (đồng/hồ sơ)

1

Từ 20 triệu đồng trở xuống

 50.000

2

Từ trên 20 triệu đồng đến 50 triệu đồng

100.000

3

Từ trên 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng

150.000

4

Từ trên 100 triệu đồng đến 500 triệu đồng

200.000

5

Trên 500 triệu đồng

500.000

- Tiền đặt trước: 504.000.000 đồng (Năm trăm lẻ bốn triệu đồng).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 30/5/2023.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 9 giờ 15 phút, ngày 02/6/2023.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang