Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Lô Tài sản và Công cụ dụng cụ của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Người có tài sản đấu giá: Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang.

Địa chỉ: Số 852 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang.

1. Tài sản đấu giá:

Lô Tài sản và Công cụ dụng cụ.

2. Giá khởi điểm: 41.451.000đồng (Bốn mươi mốt triệu, bốn trăm năm mươi mốt ngàn đồng.)

* Giá khởi điểm không bao gồm thuế GTGT. Người trúng đấu giá tự chịu chi phí trong việc vận chuyển, bốc xếp, các chi phí liên quan khác theo quy định.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 28 và 29/02/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và tại Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang (Số 852 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, TP.Long Xuyên, An Giang).

4. Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 05/3/2024.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể: 100.000đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước do người tham gia đấu giá nộp bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể (làm tròn): 8.290.000đồng (Tám triệu, hai trăm chín mươi ngàn đồng.).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 05/3/2024.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 09 giờ 30 phút, ngày 08/03/2024.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.  Website: www.daugiaangiang.com./.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang