Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh An Giang

- Địa chỉ đáng tin cậy của các cuộc bán đấu giá !

Thanh lý phá dỡ Khu nhà lồng chợ Cái Dầu, huyện Châu Phú

 Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang thông báo đấu giá tài sản như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang.

Địa chỉ: số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

- Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Châu Phú.

Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.

1. Tài sản đấu giá, Giá khởi điểm, Điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá:

1.1. Thanh lý phá dỡ Khu nhà lồng chợ Cái Dầu (phá dỡ tài sản kết hợp bán vật tư, vật liệu thu hồi), cụ thể:

(1) Nhà lồng chợ. Diện tích xây dựng: 2.520 m2. Gồm: Phần móng, phần nổi phía trên.

(2) Kios sân lộ thiên đường số 1. Diện tích xây dựng: 420,16 m2.

(3) Kios đường số 5. Diện tích xây dựng: 1.352 m2.

(4) Kios sân lộ thiên đường số 2. Diện tích xây dựng: 828,99 m2.

- Tài sản đấu giá là Kios sân lộ thiên đường số 1; Kios đường số 5 và Kios sân lộ thiên đường số 2 chỉ phá dỡ phần nổi theo hiện trạng phía trên, không bao gồm phần móng của công trình.

- Chất lượng: đã qua sử dụng.

- Hiện trạng chưa phá đỡ.

- Tài sản đấu giá bán theo hình thức trọn gói.

1.2. Giá khởi điểm: 856.547.000đồng (Tám trăm năm mươi sáu triệu, năm trăm bốn mươi bảy ngàn đồng.)

1.3. Điều kiện đối với người đăng ký tham gia đấu giá, người trúng đấu giá:

(1). Tổ chức, hộ gia đình có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mã ngành phù hợp như sau: 4311: Phá dỡ; 4312: Chuẩn bị mặt bằng, trừ các đối tượng không được phép đăng ký tham gia được quy định tại Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016.

(2). Người đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp khảo sát hiện trạng thực tế tài sản đấu giá.

(3). Người trúng đấu giá tự thực hiện phá dỡ theo quy định, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân, thực hiện các biện pháp an toàn, di chuyển người và tài sản để bảo đảm an toàn (nếu cần thiết); Thời gian thực hiện phá dỡ trong vòng 15 ngày (kể cả ngày nghỉ) tính từ ngày bàn giao tài sản,

(4). Người trúng đấu giá thực hiện việc phá dỡ công trình có trách nhiệm lập biện pháp thi công phá dỡ công trình phù hợp với phương án, giải pháp phá dỡ được phê duyệt. Tuân thủ các thỏa thuận trong hợp đồng mua bán tài sản đã ký kết và các quy định pháp luật khác có liên quan; thực hiện thi công phá dỡ công trình theo đúng biện pháp thi công và quyết định phá dỡ; thực hiện theo dõi, quan trắc công trình; bảo đảm an toàn cho con người, tài sản, công trình và các công trình lân cận; chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra (theo quy định tại Điều 118 Luật Xây dựng năm 2014 được sửa đổi, bổ sung tại khoản 44 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng 2020).

(5). Người trúng đấu giá tự chi trả tất cả các chí phí liên quan đến việc phá dỡ tài sản đấu giá. Đối với phá dỡ Phần móng, phần nổi phía trên của công trình Nhà lồng chợ, Người trúng đấu giá có trách nhiệm san lấp mặt bằng, phục hồi hiện trạng đảm bảo theo yêu cầu của người có tài sản.

(6). Khoản tiền đặt trước người trúng đấu giá đã nộp được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và được trả lại sau khi người trúng đấu giá hoàn thành cả hai nghĩa vụ sau:

+ Nộp đủ số tiền mua tài sản trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc tính từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản.

+ Hoàn thành công việc phá dỡ theo Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong thời hạn 15 ngày (kể cả ngày nghỉ) tính từ ngày nhận tài sản và sau khi kết thúc công tác phá dỡ và dọn dẹp mặt bằng báo cáo với Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các bên cùng kiểm tra nghiệm thu việc thực hiện Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá để làm căn cứ trả tiền đặt cọc; lập biên bản hiện trạng các công trình xung quanh để xác định thiệt hại, hư hỏng để tiến hành khắc phục hoặc bồi hoàn (nếu có).

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản và giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản và tài liệu liên quan: trong giờ hành chính ngày 06 và 07/5/2024 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang và tại thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, An Giang.

4. Thời gian; địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và nhận phiếu trả giá, hướng dẫn về cách ghi phiếu trả giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính từ ngày niêm yết việc đấu giá đến trước 17 giờ 00 ngày 10/5/2024.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành, cụ thể: 500.000đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước do người tham gia đấu giá nộp bằng 20% giá khởi điểm của tài sản đấu giá, cụ thể (làm tròn): 171.309.000đồng (Một trăm bảy mươi mốt triệu, ba trăm lẻ chín ngàn đồng.).

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và mua hồ sơ tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân mua và nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang trong giờ hành chính theo quy định sau:

- Nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá; phiếu trả giá hợp lệ từ ngày niêm yết việc đấu giá đến 17 giờ 00 ngày 10/5/2024.

- Nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá (trừ trường hợp Trung tâm và người tham gia đấu giá có thỏa thuận khác).

7. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá (buổi công bố giá): Bắt đầu lúc 15 giờ 00 phút, ngày 13/05/2024.

- Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh An Giang - số 01 đường Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Điện thoại: 0296 3 857 763.
Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp tỉnh An Giang.

0 nhận xét:

About This Blog

Web Archive

Tổng số lượt xem trang

Bản quyền thuộc về : TRUNG TÂM DỊCH VỤ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN - SỞ TƯ PHÁP TỈNH AN GIANG. Nghiêm cấm sao chép dưới mọi hình thức.

Giám đốc: Đặng Nguyễn Hồng Châu.

Trụ sở chính : Số 01 Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình, thành phố. Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điện thoại : 0296.3857763 - 0296.6250275 / Fax : 0296.6250274. Email: phongnghiepvudgag@gmail.com


Trở lên đầu trang